Ordino ve konşimento nedir, arasındaki fark nedir? (2024)

Ordino ve konşimento arasındaki farkları öğrenin ve hangi durumlarda hangi belgenin kullanılması gerektiğini keşfedin.

Ordino ve konşimento, uluslararası ticarette sıkça kullanılan iki önemli belgedir. Ancak, bu iki belge arasında bazı farklılıklar vardır.

Ordino Nedir?

Ordino, bir malın taşınması veya teslim edilmesi için düzenlenen bir belgedir. Genellikle, bir satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak kullanılır. Ordino, malın niteliği, miktarı, teslimat yeri ve zamanı gibi bilgileri içerir. Ayrıca, malın taşıyıcıya teslim edilmesi gereken adresi de belirtir.

Konşimento Nedir?

Konşimento ise, bir malın bir taşıyıcıya teslim edildiğini ve taşıma işleminin gerçekleştiğini kanıtlayan bir belgedir. Genellikle denizyolu taşımacılığında kullanılır. Konşimento, malın taşıyıcıya teslim edildiği limanı, taşıma şirketini, malın cinsi ve miktarını, alıcının adını ve taşıma süresini içerir. Ayrıca, malın sigorta durumu ve taşıma ücreti gibi bilgileri de içerebilir.

Ordino ve Konşimento Arasındaki Farklar

Ordino ve konşimento arasındaki temel fark, belgelerin kullanım amacıdır. Ordino, malın taşınması veya teslim edilmesi için düzenlenirken, konşimento malın taşıyıcıya teslim edildiğini kanıtlar. Ayrıca, ordino genellikle herhangi bir taşıma yöntemi için kullanılabilirken, konşimento genellikle denizyolu taşımacılığında kullanılır.

Ordino Ve Konşimento Nedir, Arasındaki Fark Nedir? (2024)
Ordino Ve Konşimento Nedir, Arasındaki Fark Nedir? (2024)

Bir diğer fark da bilgilerin detayıdır. Ordino, malın niteliği, miktarı, teslimat yeri ve zamanı gibi temel bilgileri içerirken, konşimento daha ayrıntılı bilgiler içerir. Konşimento, taşıyıcıya teslim edilen limanı, taşıma şirketini, alıcının adını ve taşıma süresini belirtir.

Hangi Durumlarda Ordino veya Konşimento Kullanılır?

Ordino genellikle satıcı ve alıcı arasındaki anlaşmanın bir parçası olarak kullanılır. Malın taşıma sürecinin başlamasından önce düzenlenir ve taşıyıcıya teslim edilir. Konşimento ise, malın taşıyıcıya teslim edildiğini kanıtlamak için kullanılır. Denizyolu taşımacılığında sıkça kullanılır ve malın taşıma sürecinin sonunda alıcıya teslim edilir.

Ordino ve konşimento, uluslararası ticarette kullanılan iki önemli belgedir. Ordino, malın taşınması veya teslim edilmesi için düzenlenirken, konşimento malın taşıyıcıya teslim edildiğini kanıtlar. Ordino daha genel bilgiler içerirken, konşimento daha ayrıntılı bilgiler sunar. Hangi belgenin kullanılacağı, taşıma yöntemi ve ticaret anlaşmasının gerekliliklerine bağlıdır.

Buy Now

If you would like to purchase immediately, please contact us. Please note that your email extension must be associated with a paid domain extension belonging to your company. If you do not have an email address associated with your company, we may not respond to your inquiry.